VVS-konsulter med hjärta och engagemang

Sven Tysklind är en liten och flexibel VVS-konsult i Örebro med ett stort kunnande. Vi har en platt organisation där samma person håller i hela projektet från början till slut. Varje uppdrag innebär ett personligt ansvar.

Vad vi gör

Vi producerar VVS-handlingar både för entreprenörer och slutkunder inom värme, ventilation och sanitet.

Miljö, ekonomi, design och teknik ska gå hand i hand för att skapa ett bra inomhusklimat för brukarna och hållbara system för fastighetsägaren.

Uppdragen växlar mellan flerbostadshus, kontor och handel men också sport- och idrottsanläggningar samt offentliga byggnader.

Tysklind

En av de allra roligaste sakerna med Tysklind är att vi blandar både gamla ”VVS-uvar” med unga, friska VVS-ingenjörer. Det ger ett fantastiskt driv och bra samarbetsklimat.

Dick Fredriksson
Tysklind

Hur vi jobbar

VVS-installationer är idag en av de mest omfattande installationerna i fastigheter, därför vilar det ett stort ansvar på oss som projekterar.

Lätt att förstå, bygga och installera

Vi lägger stor vikt vid att våra VVS-handlingar ska var lätta att förstå, bygga och installera efter.

Bäst lämpade VVS-lösningar

Genom att jobba nära våra beställare bidrar vi med den mest lämpliga VVS-lösningen både för kostnad, teknik och design.

Hög kvalité på våra handlingar

Våra konsulter arbetar ständigt för att utvecklas och producera VVS-handlingar med hög kvalité.

God framförhållning

Vi strävar efter att komma in tidigt i projekten för att kunna hålla en bra framförhållning.

3D- och objektorienterade modeller

Vi använder 3D- och objektorienterade modeller för att dimensionera, ljudberäkna och optimera VVS-systemen.

Hälso- och miljöbedömningar

Vi gör bedömningar tillsammans med våra beställare, ofta styrs arbetet via olika system såsom SundaHus, Svanen etc.

Tysklind

Det är väldigt spännande att vara kvinna i VVS-branschen. Vi är inte så många men vi tillför perspektiv både i projekten och på arbetsplatsen.

Vartouhi Aro

Historia

Sven Tysklind bildade Ingeniörsfirman Sven Tysklind konsulterande ingeniörer för Värme, Ventilation och Sanitet för mer än 100 år sedan. Bolaget har sedan dess varit verksamt under olika former och ägandeförhållanden och sedan några år ägs o drivs bolaget Ingenjörsfirman Sven Tysklind i Örebro Aktiebolag av moderbolaget Ingenjörsfirman Sven Tysklind AB.

Jag har jobbat som VVS konsult i 30 år och de senaste åren som VD. Mitt mål är att skapa en inspirerande arbetsplats med högt i tak. Med nöjda medarbetare följer nöjda kunder.
Anders Schortz
Tysklind
Sven tysklind
FirmaIngenjörsfirman Sven Tysklind i Örebro Aktiebolag
AdressBettorpsgatan 12 C, 703 69 Örebro
Bankgiro102-2730
Org.nummer556069-1353
Momsreg.nr.SE556069135301
BICSWEDSESS
IBANSE3080000845257046533811
Telefon019-15 66 60
Mailinfo@sventysklind.se
Fakturafaktura@sventysklind.se
Moderbolagets firmaIngenjörsfirman Sven Tysklind AB
AdressBettorpsgatan 12 C, 703 69 Örebro
Bankgiro947-1772
Org.nummer556755-5064
Momsreg.nr.SE556755506401
BICSWEDSESS
IBANSE4980000845259132945172
Telefon019-15 66 60
Mailinfo@sventysklind.se
Fakturafaktura@sventysklind.se